Λαπαροσκοπική χειρουργική

Μία από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στη χειρουργική τα τελευταία χρόνια είναι η ανάπτυξη και η ευρεία χρήση λαπαροσκοπικών επεμβάσεων για οξείες και τακτικές παθήσεις της κοιλίας.

Η λαπαροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που περιλαμβάνει τη δημιουργία μικρών τομών μέσω των οποίων εισάγονται μια κάμερα και εξειδικευμένα χειρουργικά εργαλεία. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει πολυάριθμα οφέλη σε σύγκριση με τις παραδοσιακές ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις, όπως μικρότερους χρόνους αποκατάστασης, μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο, μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης και βελτιωμένα αισθητικά αποτελέσματα. Αυτά τα πολλαπλά πλεονεκτήματά σε σχέση με τις παραδοσιακές χειρουργικές προσεγγίσεις την έχουν καταστήσει μια προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των χειρουργών και των ασθενών.

Οι συνηθέστερες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις σε παιδιά είναι:

  • Σκωληκοειδεκτομή
  • Χολοκυστεκτομή
  • Διερεύνηση κρυψορχίας
  • Χρόνιο κοιλιακό άλγος
  • Αφαίρεση κύστεων (π.χ μεσεντερίου, επιπλόου, ωοθηκών κτλ.)
  • Αντιμετώπιση συστροφών
  • Κιρσοκήλη

Για να διενεργηθούν με ασφάλεια και με τα επιθυμητά αποτελέσματα λαπαροσκοπικές επεμβάσεις σε παιδιά απαιτείται ο παιδοχειρουργός και η ομάδα του να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία. Επιπλέον χρειάζονται η κατάλληλη υποδομή και ο σωστός εξοπλισμός.

Ο ιατρός ήταν υπεύθυνος λαπαροσκοπικής χειρουργικής του παιδοχειρουργικού τμήματος του Dietrich Bonhoeffer Klinikum στο Neubrandenburg της Γερμανίας. Σε αυτά τα πλαίσια διενήργησε τις παραπάνω επεμβάσεις, αποκομίζοντας την απαραίτητη εμπειρία για όλες τις ηλικιακές ομάδες (από νεογνά μέχρι και παιδιά 16 ετών).