Παιδοτραυματολογία

Τα τραύματα (κατάγματα, εγκαύματα, θλαστικά κτλ.) είναι πολύ συχνά σε παιδιά όλων των ηλικιών. Τα κατάγματα αποτελούν ένα μεγάλο μέρος όλων των τραυματισμών (15-40%, ανάλογα με την ηλικία). Ενώ στην πλειοψηφία τους τα κατάγματα σε παιδιά αντιμετωπίζονται συντηρητικά χωρίς μακροχρόνιες επιπλοκές, κάποια είναι πολύπλοκα και χρήζουν εξειδικευμένης θεραπείας.

Τα παιδιά όμως δεν είναι απλά μικροί ενήλικες: τα οστά τους μεγαλώνουν, η βιολογία τους είναι διαφορετική σε σχέση με τους ενήλικες και ως εκ τούτου χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης, η οποία διαφέρει και ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι σημαντικός ο ρόλος του παιδοτραυματολόγου και η εμπειρία αυτού.

Ανατομικά, τα παιδιά παρουσιάζουν αναπτυξιακό χόνδρο στο άκρο του οστού μέσω του οποίου μεγαλώνουν. Αυτό, από τη μία, είναι θετικό αφού μικρές παραμορφώσεις μετά από κάταγμα μπορούν να διορθωθούν με την ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, οι τραυματισμοί στον αναπτυξιακό χόνδρο μπορούν να οδηγήσουν σε ανωμαλία της ανάπτυξης των οστών. Στην περίπτωση που παρουσιάζεται μετατοπισμένο κάταγμα στον αυξητικό χόνδρο αυτό χρήζει ακριβή ανάταξη.    

Τα κατάγματα στα παιδιά επουλώνονται πολύ πιο γρήγορα από τους ενήλικες. Αυτό σημαίνει ότι η περίοδος ακινητοποίησης είναι μικρότερη, ο γύψος αφαιρείται νωρίτερα σε σύγκριση με τους ενήλικες και ενθαρρύνεται η επιστροφή σε φυσιολογικές δραστηριότητες πολύ πιο γρήγορα.

Όταν απαιτείται χειρουργική επέμβαση κατάγματος στα παιδιά, η διαχείριση είναι διαφορετική. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων γίνεται κλειστή ανάταξη του κατάγματος και αυτό σταθεροποιείται, όταν απαιτείται, με μικρά καρφιά/ήλους (Kirschner, Nancy κτλ.).

Το είδος του χειρουργείου ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και το κάταγμα.

Ένας σημαντικός παράγοντας είναι πως τα παιδιά συνήθως φοβούνται και δεν συνεργάζονται με τον ιατρό μετά από ένα τραυματισμό. Αυτό αντιμετωπίζεται με συνεχή καθησυχασμό, καλή αναλγησία και ενθάρρυνση. Αυτό γίνεται καλύτερα από ειδικούς που ασχολούνται συνεχώς με τα παιδιά.

Σε περίπτωση άλλων τραυματισμών, όπως π.χ εγκαύματα, πληγές, ξένα σώματα κτλ. είναι επίσης απαραίτητη η άμεση σωστή αντιμετώπιση.

Για σοβαρούς τραυματισμούς τα παιδιά θα πρέπει να εισάγονται σε νοσοκομείο με σχετική εμπειρία για 24 ώρες παρακολούθηση.

Στην Γερμανία, όπου ο ιατρός απέκτησε την ειδικότητα παιδοχειρουργικής, είναι σύνηθες οι παιδοχειρουργοί να αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση των τραυματισμένων παιδιών. Το Dietrich Bonhoeffer Klinikum ως Überregionales Traumazentrum δεχόταν τέτοια περιστατικά από μία μεγάλη περιοχή της βορειοανατολικής Γερμανίας. Ο ιατρός ήταν υπεύθυνος του παιδοτραυματολογικού τομέα του νοσοκομείου αυτού.

Στο ιατρείο μας υπάρχει η δυνατότητα της συντηρητικής αντιμετώπισης καταγμάτων με γύψο και χειρουργικής αντιμετώπισης όλων των υπολοίπων τραυμάτων. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα υπερήχου για αποκλεισμό ενδοκοιλιακού τραυματισμού.

Σε ανάγκη χειρουργείου ή παρακολούθησης ασθενούς λόγω σοβαρότερου τραύματος αναλαμβάνει ο ιατρός τις περαιτέρω διαδικασίες.