Παιδοουρολογία

Η παιδοουρολογία είναι η ειδικότητα που καλύπτει την χειρουργική των οργάνων του ουροποιητικού (νεφροί, ουρητήρες, ουροδόχος κύστη και ουρήθρα) και του γεννητικού-αναπαραγωγικού συστήματος (πέος, όρχις, επιδιδυμίδα, σπερματικός πόρος, σπερματικά αγγεία και σπερματικές λήκυθοι).

Η υπο-ειδικότητα αυτή αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της χειρουργικής των παιδιών και αυτό διότι οι συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιογεννητικού συστήματος είναι από τις πιό συχνές του οργανισμού.

Η παιδοουρολογία έκανε τα τελευταία χρόνια μεγάλες προόδους, κυρίως από την ανάπτυξη της ενδοσκοπικής χειρουργικής. Πολλές παθήσεις που παλαιότερα απαιτούσαν μεγάλες ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις με πολλές μέρες νοσηλεία, όπως η παλινδρόμηση των ούρων, η στένωση της ουρήθρας, η ουρητηροκήλη κ.λ.π. χειρουργούνται σήμερα ενδοσκοπικά, με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας αλλά το κυριότερο ανώδυνα.

Επανάσταση στην παιδοουρολογία έφερε επίσης η διάγνωση πολλών σοβαρών προβλημάτων του ουροποιητικού από τα προγεννητικά υπερηχογραφήματα, που κάνουν πλέον συστηματικά όλες οι γυναίκες κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Έτσι, τα νεογέννητα μπαίνουν αμέσως μετά την γέννηση σε ειδικά πρωτόκολλα παρακολούθησης.